Waarom ventilatie? 

Ventilatie is nodig om een goed binnenmilieu te bevorderen. In de traditionele huizenbouw werd niet erg gelet op de lucht dichtheid van woningen. Kieren waren een normaal verschijnsel, evenals vocht in de woning. Vocht is een bron voor micro-organismen en dat kan leiden tot een ongezond binnenmilieu

Dankzij moderne bouwtechnieken is de lucht dichtheid van woningen toegenomen, maar daardoor kan het vocht niet altijd langs natuurlijke weg worden afgevoerd. Goede ventilatie is noodzakelijker dan ooit. De traditionele natuurlijke ventilatie is afhankelijk van klimaat en bewoners gedrag en daardoor niet altijd even optimaal. Bovendien is deze vorm van ventileren niet altijd afdoende om het vocht in huis af te voeren. Ventilatie door mechanisch afzuigen met natuurlijke toevoer is om dezelfde reden evenmin goed beheersbaar. Gebalanceerde ventilatie beheerst echter zowel de afvoer als de aanvoer van lucht en is daarmee in veel gevallen de oplossing voor goede ventilatie.

Gebalanceerde ventilatie

Begin jaren tachtig werd gebalanceerde ventilatie in ons land geïntroduceerd. Aan het einde van dat decennium werd deze techniek onder andere gedemonstreerd in PREGO-projecten van de NEOM, de voorloper van de NOVEM. De introductie van de Energie Prestatie Normering (EPN) in 1995 betekende een belangrijke impuls voor consequent energiezuiniger bouwen in het gehele land. Daardoor kwam gebalanceerde ventilatie meer in beeld. Door verdere verbeteringen is dit nu in veel gevallen de aangewezen ventilatietechniek.